Sociala in zaposlovanje

Tukaj najdete podatke o našem zdravju, izvajanjem zdravstvene dejavnosti, sociali, na razpolago so podatki s področja zaposlovanja, ...
Sociala in zaposlovanje
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji, Slovenija, 1997 - 2004   5 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stopnja tveganja... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Osebe pod pragom tveganja revščine, z dohodkom v naravi, kohezijski regiji, Slovenija, 2008 - 2012   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Osebe pod pragom... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Stopnja prenaseljenosti stanovanja glede na tip gospodinjstva, z dohodkom v naravi, Slovenija, 2005 - 2012   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stopnja prenaseljenosti... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Kazalniki varnosti, Slovenija, statistične regije, 2005 - 2015   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Kazalniki varnosti,... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Zaposleni na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja po izobrazbi in spolu [stara klasifikacija], Slovenija, 2007 - 2009   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Zaposleni na delovnem... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Stopnja tveganja revščine glede na stanovanjsko razmerje gospodinjstva, Slovenija, 1997 - 2004   7 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stopnja tveganja... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Število oskrbovancev v domovih za starejše po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2006 - 2013   6 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število oskrbovancev v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Dostop za gibalno ovirane pri gledališčih, Slovenija, 2005, 2008, 2011   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Dostop za gibalno... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Razpršenost okrog praga tveganja revščine, Slovenija, 1997 - 2004   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Razpršenost okrog praga... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Statistika prostih delovnih mest po glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 2001 - 2012   7 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Statistika prostih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS