Sociala in zaposlovanje

Tukaj najdete podatke o našem zdravju, izvajanjem zdravstvene dejavnosti, sociali, na razpolago so podatki s področja zaposlovanja, ...
Sociala in zaposlovanje
Število zaposlenega osebja, ki v domovih za starejše opravlja storitve zdravstvenega in socialnega varstva, Slovenija, 2006 - 2013   5 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število zaposlenega... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Število varovancev v varstveno-delovnih centrih po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2006 - 2013   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število varovancev v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Zaposleni na delovnem mestu vzgojitelja po izobrazbi in spolu [stara klasifikacija], Slovenija, 2007 - 2009   6 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Zaposleni na delovnem... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva, Slovenija, 1997 - 2004   5 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stopnja tveganja... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Relativna vrzel tveganja revščine, Slovenija, 1997 - 2004   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Relativna vrzel... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Stopnja tveganja revščine v določeni časovni točki, z dohodkom v naravi, Slovenija, 2005 - 2012   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stopnja tveganja... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Registrirane brezposelne osebe po trajanju registrirane brezposelnosti in državi rojstva, Slovenija, 2005 - 2010   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Registrirane... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Družinska in nedružinska gospodinjstva po številu članov, statistične regije, Slovenija, popis 2002   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Družinska in... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Statistika prostih delovnih mest po dejavnostih [SKD 2008], originalni in desezonirani podatki, Slovenija, 2008Q1 - 2014Q4   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Statistika prostih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS