Promet in infrastruktura

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Kataster občinskih javnih cest Zagorje ob Savi   89 ogledov 0
OBČINA ZAGORJE OB SAVI - Kataster občinskih javnih cest je zbirka podatkov, ki vsebuje podatke: - cesta, - odsek, - začetek odseka, - konec odseka, - potek ceste, - dolžina odseka [m], -... Nadaljujte z branjem ...
ASP
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Tržič   100 ogledov 1
OBČINA TRŽIČ - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Tržič v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS oz. BCP PISO. Nadaljujte z branjem ...
ASP
 
Promet in infrastruktura
Kataster javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto   2 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Kataster svetilk javne razsvetljave je vsebina vključena v Zbirni kataster Gji, ki je evidenca objektov gospodarske javne infrastrukture. Nadaljujte z branjem ...
ASP
 
Promet in infrastruktura
Kataster kanalizacije in vodovodnega omrežja v Mestni občini Novo mesto   2 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Podatki vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je vsebina vključena v Zbirni kataster Gji, ki je evidenca objektov gospodarske javne infrastrukture. Nadaljujte z branjem ...
ASP
 
Promet in infrastruktura
Register kategoriziranih občinskih cest in objektov v Mestni občini Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Register kategoriziranih občinskih cest je vsebina vključena v Zbirni kataster Gji, ki je evidenca objektov gospodarske javne infrastrukture. Zbirka vsebuje seznam kategoriziranih... Nadaljujte z branjem ...
ASP
HTML