Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Kuzma   20 ogledov 0
OBČINA KUZMA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Kuzma, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Kuzma   13 ogledov 0
OBČINA KUZMA - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Kuzma v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Kuzma   16 ogledov 0
OBČINA KUZMA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Kuzma v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Kuzma   16 ogledov 0
OBČINA KUZMA - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Kuzma, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Kuzma   15 ogledov 0
OBČINA KUZMA - Seznam kulturnih objektov v občini Kuzma. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML