Izobraževanje, kultura in šport

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Hrpelje-Kozina   14 ogledov 0
OBČINA HRPELJE - KOZINA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Hrpelje-Kozina, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Hrpelje-Kozina   10 ogledov 0
OBČINA HRPELJE - KOZINA - Seznam kulturnih objektov v občini Hrpelje-Kozina. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML