Izobraževanje, kultura in šport

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Pivka   21 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Pivka, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Pivka   15 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Seznam kulturnih objektov v občini Pivka. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML