Izobraževanje, kultura in šport

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Mislinja   18 ogledov 0
OBČINA MISLINJA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Mislinja, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Mislinja   12 ogledov 0
OBČINA MISLINJA - Seznam kulturnih objektov v občini Mislinja. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML