Izobraževanje, kultura in šport

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Podvelka   15 ogledov 0
OBČINA PODVELKA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Podvelka, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Podvelka   10 ogledov 0
OBČINA PODVELKA - Seznam kulturnih objektov v občini Podvelka. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML