Promet in infrastruktura

13 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Statistični podatki o opravljanju vozniških izpitov   261 ogledov 0
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA - Javna agencija RS za varnost prometa vodi dvomesečno in letno statistiko uspešnosti kandidatov na vozniškem izpitu po posameznih izpitnih centrih. Statistika je razdeljena na teoretični... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Promet in infrastruktura
Izračuni družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč   149 ogledov 0
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA - Javna agencija RS za varnost prometa zagotavlja izračun povprečne družbene cene nesreč s smrtnim izidom in povprečne družbene cene nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Izračuni so... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Zbirka vzgojnih in preventivnih akcij AVP   32 ogledov 0
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA - Javna agencija RS za varnost prometa razvija in izvaja posamezne preventivne akcije pod okriljem Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter druge preventivne aktivnosti in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Dopustovanja   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je ugotoviti, kje bodo anketirani preživeli letošnje poletne počitnice in za koliko časa, ter kateri so razlogi za odhod v tujino. Ugotavljali pa so tudi mnenje o... Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Gre za prvo izmed dveh raziskav o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani prek analize percepcije zgoščevalne takse. Termin zgoščevalna taksa (congestion charging) označuje... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Promet in infrastruktura
Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Gre za drugo (komparativno) raziskavo, ki je bila izvedena v okviru analize “Spreminjanja ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji”. Raziskava omogoča primerjanje... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Promet in infrastruktura
Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je pokazati možne spremembe v dojemanju uporabnosti avtocestnega sistema v vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici.... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Promet in infrastruktura
Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Večina vprašanj se nanaša le na naslovno temo, na koncu pa najdemo tudi nekatera zanimiva vprašanja o osebnih prepričanjih in kulturnih... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Promet in infrastruktura
Slovensko javno mnenje 1994/3   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bil preveriti mnenje javnosti o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi,... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Promet in infrastruktura
Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bil preveriti mnenje javnosti o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi,... Nadaljujte z branjem ...
POR