Izobraževanje, kultura in šport

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v mestni občini Slovenj Gradec   22 ogledov 0
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - Enote registrirane kulturne dediščine na območju mestne občine Slovenj Gradec, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v mestni občini Slovenj Gradec   15 ogledov 0
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - Seznam kulturnih objektov v mestni občini Slovenj Gradec. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML