Podatki

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v mestni občini Murska Sobota   43 ogledov 0
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v mestni občini Murska Sobota v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v mestni občini Murska Sobota   53 ogledov 0
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju mestne občine Murska Sobota, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v mestni občini Murska Sobota   20 ogledov 0
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v mestni občini Murska Sobota v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v mestni občini Murska Sobota   17 ogledov 0
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - Seznam kulturnih objektov v mestni občini Murska Sobota. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML