Podatki

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Beltinci   30 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Beltinci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Beltinci   25 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Beltinci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Beltinci   13 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Seznam kulturnih objektov v občini Beltinci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Beltinci   12 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Beltinci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML