Podatki

9 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Muta   17 ogledov 0
OBČINA MUTA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Muta, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Muta   16 ogledov 1
OBČINA MUTA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Muta v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Muta   15 ogledov 0
OBČINA MUTA - Seznam kulturnih objektov v občini Muta. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML