Izobraževanje, kultura in šport

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Prevalje   19 ogledov 0
OBČINA PREVALJE - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Prevalje, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Prevalje   11 ogledov 0
OBČINA PREVALJE - Seznam kulturnih objektov v občini Prevalje. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML