Podatki

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Radenci   36 ogledov 0
OBČINA RADENCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Radenci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Radenci   15 ogledov 0
OBČINA RADENCI - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Radenci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Radenci   33 ogledov 0
OBČINA RADENCI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Radenci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Radenci   9 ogledov 0
OBČINA RADENCI - Seznam kulturnih objektov v občini Radenci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML