Podatki

10 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Zdravje
Lokacije defibrilatorjev v občini Sežana   5 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Lokacije defibrilatorjev v občini Sežana, vključno z lokacijami po krajevnih skupnostih Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Sežana   35 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Sežana v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Sežana   42 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Sežana, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca dokumentarnega gradiva Občine Sežana   4 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Po 48. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi evidenco dokumentarnega gradiva, ki je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog organa. V evidenco... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Sežana   13 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Seznam kulturnih objektov v občini Sežana. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML