Podatki

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Velika Polana   23 ogledov 0
OBČINA VELIKA POLANA - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Velika Polana v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Velika Polana   21 ogledov 0
OBČINA VELIKA POLANA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Velika Polana, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Velika Polana   15 ogledov 0
OBČINA VELIKA POLANA - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Velika Polana, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Velika Polana   13 ogledov 0
OBČINA VELIKA POLANA - Seznam kulturnih objektov v občini Velika Polana. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Velika Polana   11 ogledov 0
OBČINA VELIKA POLANA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Velika Polana v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML