Prebivalstvo in družba

6 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
Seznam priglašenih pirotehničnih izdelkov   93 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, mora preveriti njihovo skladnost z varnostnimi zahtevami (oznaka CE) ter... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Prebivalstvo in družba
Odzivna poročila Vlade na letna poročila Varuha človekovih pravic   81 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - Na pobudo Državnega zbora Vlada vsako leto pripravi odzivno poročilo, katerega osrednji del predstavlja pregled uresničevanje priporočil, ki jih je Varuh človekovih pravic podal v svojih... Nadaljujte z branjem ...
DOC
PDF
 
Prebivalstvo in družba
Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Čeprav je verjetnost jedrske nesreče majhna, je odgovorno, da se vsaka skupnost, ki živi in deluje v bližini jedrskega objekta, na to možnost pripravlja. S tem namenom je bila... Nadaljujte z branjem ...
PDF
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Zgodovina Medijev, 2020   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je spoznati rabo radia v zgodovinski perspektivi v slovenskem prostoru in predvsem njegov pomen v vsakdanjem življenju ljudi v preteklosti. Raziskava izhaja iz... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Prebivalstvo in družba
Zgodovina medijev, 2019   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je spoznati rabo medija - Walkmana, v zgodovinski perspektivi in njegov pomen v vsakdanjem življenju v preteklosti. Izhajamo iz teoretskih izhodišč medijskih... Nadaljujte z branjem ...
PDF