Javni sektor

1 najdena zbirka

Show Search Facets »
Javni sektor
Letna poročila o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve - ZDU   86 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za vsako leto zajema podatke s področja inšpekcijskega nadzorstva nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi... Nadaljujte z branjem ...