Okolje in prostor

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Napajanje podzemne vode   161 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Napajanje podzemne vode po rezultatih modela mGROWA. Podatki so v absolutnih vrednostih odklonov tridesetletnih obdobij od referenčnega obdobja 1981-2000. Podatki kažejo odklone... Nadaljujte z branjem ...
ZIP
 
Okolje in prostor
Kazalec suše SWD60   135 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Število dni v vegetacijski sezoni leta s primanjkljajem vode višjim od 60%. Na dan ko je indeks SWD večji od 60 pomeni, da ima ta dan rastlina na voljo zgolj 40% vode, ki bi jo teoretično... Nadaljujte z branjem ...
ZIP