Gospodarstvo

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Gospodarstvo
Vpisnik inšpektorata za infrastrukturo RS za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog   123 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda plačilni nalog, ki so skladni z določili 5. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri... Nadaljujte z branjem ...
 
Gospodarstvo
Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških   116 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca vsebuje vse prekrškovne odločbe (z izrekom globe ali opomina) in plačilne naloge, ki so postali pravnomočni v zadnjih 2 letih Nadaljujte z branjem ...
 
Gospodarstvo
Vpisnik Tržnega inšpektorata RS za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog   67 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda plačilni nalog, ki so skladni z določili 5. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri... Nadaljujte z branjem ...