Izobraževanje, kultura in šport

19 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca diplomatskih izpitov   387 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE IN EVROPSKE ZADEVE - Temeljni obliki preverjanja strokovne usposobljenosti diplomatov sta diplomatski izpit in višji diplomatski izpit. Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu v 14. členu... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca o strokovnih izpitih s področja vzgoje in izobraževanja   267 ogledov 2
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime in priimek kandidata, datum, kraj in občino rojstva, podatke o izobrazbi, podatke o opravljenem strokovnem izpitu. Zbirka se nanaša na kandidate za... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca prijavljenih in vpisanih novincev v srednje šole   200 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče ter predhodno pridobljeno izobrazbo.... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških MIZŠ   51 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka podatkov vsebuje:podatke o storilcu prekrška, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o napredovanju strokovnih delavcev v naziv   126 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), davčna številka, datum rojstva (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), prebivališče (stalno, začasno; občina,... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Lista izpraševalcev   112 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), EMŠO, spol, prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna številka), izobrazba (strokovni naslov, zavod... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca vpisanih v dijaške domove   159 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka se vodi za namen evidentiranja populacije, ki biva v dijaških domovih, je tudi podlaga za ugotavljanje obsega financiranja dejavnosti dijaških domov. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o štipendistih   69 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: Osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), državljanstvo, prebivališče (stalno,... Nadaljujte z branjem ...