Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana

15 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij (EVIZO)   646 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - EVIZO je aplikacija namenjena izvajanju ukrepov M1 in M2 PRP 2014-2020. V njej se vodijo podatki, ki so pomembni za izvajanje obeh ukrepov kot so: vsebine usposabljanj in svetovanj,... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Seznam območnih združenj upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom   308 ogledov 2
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Seznam se vodi za potrebe sodelovanja MKO z območnimi združenji upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki na področju lovstva (na podlagi ZDLov) opravljajo določene naloge Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Evidenca ladijskih dnevnikov (računalniški program InfoRib)   161 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Dolžnost države članice, da zbira podatke o ribolovnih potovanjih in ulovu plovil slovenske ribiške flote. Namen je poročanje podatkov Evropski komisiji ter drugim slovenskim in... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Kataster melioracijskih sistemov in naprav   149 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - V Katastru melioracijskih sistemov in naprav se vodijo podatki o namakalnih in osuševalnih sistemih v Republiki Sloveniji vključno s ključnimi dokumenti, ki so pomembni za uvedbo in... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Zbirka podatkov mreže za podeželje   42 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Vsaka država članica ustanovi nacionalno mrežo za podeželje, ki združuje organizacije in posameznike, ki sodelujejo pri razvoju podeželja. Poslanstvo mreže za podeželje je spodbujanje... Nadaljujte z branjem ...