Okolje in prostor

1 najdena zbirka

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Register gensko spremenjenih organizmov   316 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, v katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko... Nadaljujte z branjem ...