Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana

16 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Register ribiških plovil   156 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Dolžnost države članice, da vodi vse podatke o ribiški floti, ribolovnem naporu ter ravnovesjem med ribolovnimi zmožnostmi in ribolovnimi viri. Namen je poročanje podatkov Evropski... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Evidenca kmetijskega knjigovodstva   63 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Podatki se namenjajo predvsem kot osnova za pripravljanje poročil Komisije o stanju kmetijstva in kmetijskih trgov kot tudi o dohodkih kmetijskih gospodarstev v Skupnosti. Poročila se... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Zbirka podatkov mreže za podeželje   43 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Vsaka država članica ustanovi nacionalno mrežo za podeželje, ki združuje organizacije in posameznike, ki sodelujejo pri razvoju podeželja. Poslanstvo mreže za podeželje je spodbujanje... Nadaljujte z branjem ...