Podatki

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca zapadlih terjatev pri Inšpektoratu RS za kulturo in medije   73 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE - Evidenca vsebuje podatke o zapadlih/neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev na podlagi Pravilnika o obliki in... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
PN vpisnik Inšpektorata RS za kulturo in medije   72 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE - Vpisnik za podatke o izdanih plačilnih nalogih v postopkih o prekršku z izrekom globe na podlagi Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
ODL vpisnik Inšpektorata RS za kulturo in medije   51 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE - Vpisnik za podatke o izdanih odločbah v postopkih o prekršku z izrekom globe ali opomina na podlagi Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih... Nadaljujte z branjem ...