Podatki

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Vpisniki v prekrškovnih postopkih - Inšpektorat RS za šolstvo in šport   103 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - Evidenca vsebuje vpisnike v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik), vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik) in vpisnik za zadeve, v katerih se vloži... Nadaljujte z branjem ...