Okolje in prostor

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Evidenca oseb ki so izdelale poročilo o vplivih na okolje in pravnomočnih okoljevarstvenih soglasij   66 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o pravnih osebah, ki so izdelale poročila o vplivih na okolje in sicer vsebuje: 1. firmo in sedež osebe, 2. datum začetka postopka presoje vplivov na okolje... Nadaljujte z branjem ...
HTML