Podatki

22 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Seznam reprezentativnih sindikatov   125 ogledov 0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - Seznam reprezentativnih sindikatov obsega seznam zvez in konfederacij sindikatov, ki so pridobile lastnost reprezentativnosti za območje države z navedbo dejavnosti in poklicev, v katerih... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Sociala in zaposlovanje
Vpisnik dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu   353 ogledov 0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - V skladu z 6. odstavkom 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) lahko delodajalec lahko opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca imetnikov licenc članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij   79 ogledov 0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - Evidenca vključuje podatke o članih komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki imajo licenco Državnega izpitnega centra za vodenje postopkov preverjanja... Nadaljujte z branjem ...
HTML