Podatki

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških - Varuh človekovih pravic RS   68 ogledov 0
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC - Varuh človekovih pravic Republike Slovenije kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške... Nadaljujte z branjem ...
 
Prebivalstvo in družba
Zbirka rednih letnih in posebnih poročil   70 ogledov 0
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC - Letno poročilo vsebuje ugotovitve o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov in prebivalcev oziroma oseb, ki se nahajajo na ozemlju... Nadaljujte z branjem ...
HTML
PDF
 
Prebivalstvo in družba
Vpisnik in pomožne knjige pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije komisiji zaradi postopka o prekršku   50 ogledov 0
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC - Zaradi evidence zadev v obravnavi, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije vodi: - vpisnik za... Nadaljujte z branjem ...