Sociala in zaposlovanje

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Sociala in zaposlovanje
Evidenca imetnikov licenc članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij   79 ogledov 0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - Evidenca vključuje podatke o članih komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki imajo licenco Državnega izpitnega centra za vodenje postopkov preverjanja... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca izdanih certifikatov o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji   93 ogledov 0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - Evidenca vključuje podatke o osebah, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Evidenca vključuje naslednje podatke:... Nadaljujte z branjem ...
HTML