Gospodarstvo

10 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Gospodarstvo
Družbena prehrana, 1981 - 1983   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - S prvo sociološko raziskavo prehrambenih navad v Sloveniji smo obravnavali predvsem dejavnike, ki vplivajo na odnos do prehranjevnja v delovnem okolju. V prvem delu smo analizirali... Nadaljujte z branjem ...
 
Gospodarstvo
Anketa o porabniških stereotipih glede blagovnih znamk, 2019   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe", katerega namen je proučiti, kako... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Anketa o ugledu korporativnih blagovnih znamk, 2019   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe", katerega namen je proučiti, kako... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Eksperiment o korporativnem ugledu, porabniških stereotipih in zaupanju, 2019   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe", katerega namen je proučiti, kako... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Geografski pogledi na družbo znanja, 2012   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskave o družbi znanja, regionalnih inovacijskih sistemih in njihovem prispevku h gospodarski rasti so v znanstveni literaturi že uveljavljene. Raziskava temelji na geografski... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Aktualne novoletne teme   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je ugotoviti, ali so anketirani že kdaj ob novem letu sklenili, da bodo spremenili svoje življenje in te sklepe uresničili, ter ali so svoje devizne prihranke zaradi... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Gospodarstvo
Prehranjevalne navade v Sloveniji   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Prvi sklop vprašanj se nanaša na prehranjevalne navade v gospodinjstvu anketiranca. V njem so vprašanja glede pogostosti uživanja dnevnih obrokov, pripravi in nakupu hrane ter izdatkih za... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Gospodarstvo
Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike organizacije, 2015   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je preučiti značilnosti zunanjega izvajanja dejavnosti na področju logističnih in IT-storitev in pomena tovrstnega načina obvladovanja poslovnih procesov na... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij, 2014   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Cilj raziskave je bil raziskati interese, ki jih imajo vplivni deležniki, tako notranji kot zunanji, v nevladnih organizacijah na področju izobraževanja in ugotoviti odnose med... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava proučuje povezavo organizacijske kulture, socialnega kapitala in prenosa znanja v okviru majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij. Na temelju... Nadaljujte z branjem ...
PDF