Javni sektor

35 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca videonadzora vhodov v poslovne prostore Mestne občine Novo mesto   21 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje podatke o videonadzoru vhodov v poslovne prostore na lokacijah Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto in Glavni trg 7, 8000 Novo mesto. Evidenca... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca najemnikov grobov v občini Kanal ob Soči   34 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o plačniku (ime in priimek, naslov), številko groba, velikost in podatek o pokopališču. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca podjemnih in avtorskih pogodb, sklenjene za potrebe delovanja svetniških skupin Mestne občine Novo mesto   24 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Pogodbe so vnesene v sistem Cadis kot priloga k zahtevku za izplačilo sredstev za delovanje svetniške skupine (npr. strokovna ali administrativna pomoč svetniški skupini). Nameni porabe,... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca dokumentarnega gradiva Občine Pivka   8 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Občina vodi evidenco dokumentarnega gradiva o vseh zadevah, dosjejih in dokumentih, ki jih občina prejme ali nastane pri njenem delu. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca vstopov obiskovalcev v občinske poslovne prostore Mestne občine Novo mesto   14 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje osebno ime vsakega obiskovalca, datum ter čas vstopa v občinske prostore (Seidlova cesta 1 in Glavni trg 7). Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb odgovornih za javna naročila v Mestni občini Novo mesto   10 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje osebna imena oseb, odgovornih za javna naročila, naslove bivališč, EMŠO-je, davčne številke ter datume sklepov, ko so bile osebe imenovane v strokovne komisije. Nadaljujte z branjem ...