Javni sektor

24 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca predsednikov, podpredsednikov, tajnikov in blagajnikov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto   68 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje seznam vseh predsednikov, podpredsednikov, tajnikov in blagajnikov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca videonadzora vhodov v poslovne prostore Mestne občine Novo mesto   21 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje podatke o videonadzoru vhodov v poslovne prostore na lokacijah Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto in Glavni trg 7, 8000 Novo mesto. Evidenca... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca podjemnih in avtorskih pogodb, sklenjene za potrebe delovanja svetniških skupin Mestne občine Novo mesto   24 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Pogodbe so vnesene v sistem Cadis kot priloga k zahtevku za izplačilo sredstev za delovanje svetniške skupine (npr. strokovna ali administrativna pomoč svetniški skupini). Nameni porabe,... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca vstopov obiskovalcev v občinske poslovne prostore Mestne občine Novo mesto   14 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje osebno ime vsakega obiskovalca, datum ter čas vstopa v občinske prostore (Seidlova cesta 1 in Glavni trg 7). Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb odgovornih za javna naročila v Mestni občini Novo mesto   10 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje osebna imena oseb, odgovornih za javna naročila, naslove bivališč, EMŠO-je, davčne številke ter datume sklepov, ko so bile osebe imenovane v strokovne komisije. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca prejetih daril Mestne občine Novo mesto   9 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca prejetih daril, ki jih pri opravljanju svojega dela prejmejo funkcionarji in javni uslužbenci ter hkrati dosegajo vrednost za prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Nadaljujte z branjem ...