Javni sektor

24 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca svetniških pobud in vprašanj Mestne občine Novo mesto   15 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vseh svetniških pobud in vprašanj, ki jih na sejah Občinskega sveta MO NM postavijo svetnice in svetniki in nato na njih Občinska uprava oz. njeni uradi do naslednje seje... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca uporabnikov stika z upravo preko spletne strani Mestne občine Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca pobud in vprašanj krajank in krajanov oz. vseh, ki imajo kakršnokoli pobudo ali vprašanje oz. mnenje in na katerega lahko odgovori oz. je za odgovor zadolžena Občinska uprava... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zaposlenih, ki opravljajo naloge občinskega redarstva v Mestni občini Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje naslednje podatke: - ime in priimek javnega uslužbenca, - EMŠO, - naslov stalnega in začasnega prebivališča, - datum pridobitve naziva občinski redar, -... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o zaposlenih delavcih (kadrovska evidenca) v Mestni občini Novo mesto   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje naslednje podatke: a) kontaktni in ID podatki o javnih uslužbencih: državljanstvo, izobrazba, št. TRR, št. otrok (izpisek iz RMK), obrazec M-1, M-2, M-3, morebitna... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) iz pristojnosti Mestne občine Novo mesto   5 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje naziv subjekta - zavezanca in njegov sedež, matično in davčno številko ter status subjekta. Evidenca je namenjena informiranju o zavezancih za informacije javnega... Nadaljujte z branjem ...
HTML