Javni sektor

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov nadzornega odbora   13 ogledov 0
OBČINA MARKOVCI - Evidenca vsebuje imena in priimke ter naslove in politično pripadnost članov občinskega sveta, imena in priimke ter naslove članov delovnih teles in članov nadzornega odbora občine za... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca JN   12 ogledov 0
OBČINA MARKOVCI - Evidenca javnih naročil vsebuje izvedene postopke javnih naročil, za katere je glede na mejne vrednosti določena javna objava v skladu z ZJN-3. Nadaljujte z branjem ...
HTML