Okolje in prostor

9 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Hitre družbene in gospodarske spremembe močno vplivajo tudi na vse hitrejšo dinamiko prostorskega razvoja. Na eni strani se srečujemo z vse večjimi zahtevami investitorjev po... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Okolje in prostor
Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo lastnikov odnos do gozda kot dela lastnine in možnosti ohranjanja narave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi.... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Okolje in prostor
Lokalna in regionalna razvojna jedra   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je proučiti razvojne potenciale, inovativne akterje in podporne institucije (kot so inkubatorji in tehnološki parki), kako se v neki regiji oblikujejo, kako med seboj... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Osrednji namen raziskave je bil izmeriti kakovost bivalnega okolja v izbranih mestnih območjih izbranih slovenskih mest na začetku drugega desetletja 21. stoletja na... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Okolje in prostor
Prostorske in okoljske vrednote, 2004   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskavo je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«, izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Okolje in prostor
Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Prvo raziskavo z naslovom »Prostorske in okoljske vrednote« je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«, leta 2004 izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Okolje in prostor
Slovensko javno mnenje 2000/2   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Prvo poglavje vprašalnika je slovenski prevod mednarodnega vprašalnika stališč, zaznav in ravnanj na temo ekologije, ADP - IDNo: ISSP00. Drugo poglavje pokriva ADP - IDNo: ISSP01... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Okolje in prostor
Slovensko javno mnenje 1993/2   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je namenjena izvedbi dveh blokov iz mednarodne ankete, ADP - IDNo: ISSP93 in ADP - IDNo: ISSP94. Vsebina prvega dela vprašalnika zajema stališča o vlogi žensk v družini in pri... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Okolje in prostor
Stanovanjska anketa 2005   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Stanovanjska anketa 2005 daje posnetek stanja in trendov na področju stanovanjske oskrbe gospodinjstev v Sloveniji. Skuša artikulirati ključna sodobna razvojna vprašanja stanovanjske... Nadaljujte z branjem ...
POR