Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Seznam zaseženih predmetov prekrškovnega organa   69 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO - Podatki o predmetih iz prekrškovnih zadev, ki jih je zasegla pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa v postopku o prekršku (203. in 206. člen Zakona o prekrških). Omejitve glede... Nadaljujte z branjem ...