Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

1 najdena zbirka

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Odl vpisnik Inšpektorata za javni sektor - vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku   132 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR - Inšpektorat za javni sektor je na podlagi Zakona o prekrških dolžan v primeru uvedenega prekrškovnega postopka voditi vpisnik vseh zadev, kjer je bila izdana odločba o prekršku. Nadaljujte z branjem ...