Sociala in zaposlovanje

48 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Sociala in zaposlovanje
Evidenca prejemnikov pomoči ob rojstvu otroka   14 ogledov 0
OBČINA TRBOVLJE - Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih enkratne pomoči ob rojstvu otroka. To je pomoč v obliki vrednostnega bona in priložnostnih daril, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za... Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči v občini Kanal ob Soči   12 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o odločbah o dodeljenih denarnih pomočeh in izrednih denarnih pomočeh v občini Kanal ob Soči. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca oskrbovancev v domovih iz občine Kanal ob Soči   11 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o odločbah oskrbovancev v domovih za ostarele in drugih zavodih, ki so upravičeni do sofinanciranja oskrbnine s strani občine. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidence s področja socialnega varstva v Občini Kamnik   11 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Zbirka vsebuje podatke s področja socialnega varstva (doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih, enkratne denarne pomoči, udeleženci opravljanja... Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Seznam novorojencev v občini Kanal ob Soči   9 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Seznam vsebuje podatke o vlagetelju in novorojencu, ki ima stalno bivališče v občini Kanal ob Soči in so prejemniki denarne pomoči ob rojstvu. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca o enkratnih pomočeh ob rojstvu otroka - Občina Osilnica   7 ogledov 0
OBČINA OSILNICA - Statistični pregled dodeljenih enkratnih pomoči ob rojstvu otroka v Občini Osilnica od leta 2019 dalje. Nadaljujte z branjem ...
CSV
PROG. VMESNIK
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca upravičencev do plačila socialno varstvene storitve institucionalnega varstva v Mestni občini Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Interna evidenca podatkov o upravičencih storitve istitucionalnega varstva. Sredstva se upravičencem nakazuje na podlagi odločbe pristojnega centra zavodom, kjer je upravičenec nameščen. Nadaljujte z branjem ...