Sociala in zaposlovanje

18 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Sociala in zaposlovanje
Prednostna lista A upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem Občine Kamnik   39 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Evidenca prijaviteljev na javni razpis Občine Kamnik v letu 2020 za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in izdelana prednostna lista v letu 2021. Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca prejemnikov pomoči ob rojstvu otroka v Mestni občini Novo mesto   24 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Interna evidenca podatkov o prejemnikih enkratne pomoči ob rojstvu otroka. To je pomoč v obliki denarnega nakazila in vrednostnega bona. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca oskrbovancev v domovih iz občine Kanal ob Soči   8 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o odločbah oskrbovancev v domovih za ostarele in drugih zavodih, ki so upravičeni do sofinanciranja oskrbnine s strani občine. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Seznam prejemnikov subvencij najemnin za stanovanja   13 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Evidenca prejemnikov subvencij najemnin za stanovanja. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Centri za socialno delo) izdajajo odločbe, ki so podlaga lokalni skupnosti za... Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca prejemnikov subvencij najemnin za stanovanja v Občini Ormož   12 ogledov 0
OBČINA ORMOŽ - Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih subvencij za občinska stanovanja. Podlaga za obračun subvencije je odločba pristojnega CSD-ja za določeno obdobje. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca upravičencev do izbire družinskega pomočnika Občine Ormož   11 ogledov 0
OBČINA ORMOŽ - Evidenca vsebuje podatke o upravičencih za družinskega pomočnika. Podlaga za izplačilo in višina je izdana odločba pristojnega CSD-ja. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca prejemnikov pomoči ob rojstvu otroka   9 ogledov 0
OBČINA TRBOVLJE - Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih enkratne pomoči ob rojstvu otroka. To je pomoč v obliki vrednostnega bona in priložnostnih daril, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za... Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči v občini Kanal ob Soči   9 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o odločbah o dodeljenih denarnih pomočeh in izrednih denarnih pomočeh v občini Kanal ob Soči. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidence s področja socialnega varstva v Občini Kamnik   8 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Zbirka vsebuje podatke s področja socialnega varstva (doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih, enkratne denarne pomoči, udeleženci opravljanja... Nadaljujte z branjem ...