Podatki

239 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo lastnikov odnos do gozda kot dela lastnine in možnosti ohranjanja narave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi.... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti. Sledijo... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Mladina, 2000   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je prikazati splošno podobo mlajše generacije v Sloveniji. Poudarek tokratne raziskave je na političnih stališčih in odnosu do politike ter demokracije po desetih letih od... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Okolje in prostor
Lokalna in regionalna razvojna jedra   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je proučiti razvojne potenciale, inovativne akterje in podporne institucije (kot so inkubatorji in tehnološki parki), kako se v neki regiji oblikujejo, kako med seboj... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2016/1   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Slovensko javno mnenje 2016/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Vprašalnik vključuje 4 vsebinske sklope, ki pokrivajo različne nacionalne raziskave:... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Promet in infrastruktura
Zbirka vzgojnih in preventivnih akcij AVP   32 ogledov 0
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA - Javna agencija RS za varnost prometa razvija in izvaja posamezne preventivne akcije pod okriljem Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter druge preventivne aktivnosti in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji   5 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji (Ule et al., 2008) je bila opravljena na štirih univerzah v Sloveniji: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru,... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica je ponovitev raziskave izpred treh leti, ko je bila močna potreba po ugotavljanju splošne zainteresiranosti za opravljanje... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Raba interneta v Sloveniji   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Zaradi kontinuitete podatkov je v vprašalniku večina vprašanj, ki so bila postavljena v prejšnjih dveh letih. Leta 1998 je bil vprašalnik RIS razširjen še na mnenja in ocene o namenu... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil proučiti izkušnje diplomantov, magistrov in doktorandov FDV v zvezi z iskanjem... Nadaljujte z branjem ...
TXT