Podatki

10 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Podatkovna zbirka Nacionalne infrastrukture odprtega dostopa   139 ogledov 0
UNIVERZA V MARIBORU - Podatkovna zbirka nacionalne infrastrukture odprtega dostopa je sestavljena iz metapodatkov in podatkov o avtorjih zaključnih del (diplome, magisteriji in doktorati) in raziskovalnih... Nadaljujte z branjem ...
ASPX
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovenska bibliografija   153 ogledov 0
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA - Portal Slovenska bibliografija prvič na enem mestu združuje bibliografske zapise o knjigah, časnikih in časopisih, muzikalijah, zvočnih posnetkih, kartografskem in slikovnem gradivu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Plan in realizacija programov zdravstvenih storitev po posameznih zdravstvenih dejavnostih   0 ogledov 0
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podatke o planu in realizaciji programov zdravstvenih storitev po posameznih zdravstvenih dejavnostih. Podatkovna evidenca je objavljena na spletnih straneh Zavoda za... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Planirano število timov po posameznih izvajalcih in zdravstvenih dejavnostih   0 ogledov 0
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podatke o planiranem številu timov po posameznih izvajalcih in zdravstvenih dejavnostih. Podatkovna evidenca je objavljena na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Podatki o izvajanju programov zdravstvenih storitev, podatki o obiskih za izbrane zdravstvene dejavnosti   0 ogledov 0
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE - Podatki o dostopnosti do zdravstvenih storitev oz. o obiskih in preskrbljenosti za izbrane zdravstvene dejavnosti. Podatkovna evidenca je objavljena na spletnih straneh Zavoda za... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Podatki o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu   0 ogledov 0
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podatke o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu. Podatkovna evidenca je dostopna na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Dostopna je na... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Podrobnejši poimenski seznam aktivnih ginekologov v dispanzerjih za ženske   0 ogledov 0
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podrobnejši poimenski seznam aktivnih ginekologov v dispanzerjih za ženske. Podatkovna evidenca je objavljena na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Podrobnejši poimenski seznam aktivnih zdravnikov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih   0 ogledov 0
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podrobnejši poimenski seznam aktivnih zdravnikov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih. Evidenca je dostopna na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Podrobnejši poimenski seznam aktivnih zobozdravnikov za odrasle in mladino   0 ogledov 1
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje poimenski seznam aktivnih zobozdravnikov za odrasle in mladino. Podatkovna evidenca je objavljena na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Poimenski seznami zdravnikov, ki so lahko osebni zdravniki   0 ogledov 4
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje seznam zdravnikov, ki so lahko osebni zdravniki. Podatkovna evidenca je dostopna na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na portalu za... Nadaljujte z branjem ...
HTML