Podatki

10 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturna dediščina v občini Preddvor   27 ogledov 0
OBČINA PREDDVOR - Registrirana kulturna dediščina na območju občine Preddvor, zajeta v Register kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Preddvor   27 ogledov 0
OBČINA PREDDVOR - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Preddvor v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Razvid športnih objektov v občini Preddvor   12 ogledov 0
OBČINA PREDDVOR - V zbirki se nahaja seznam športnih objektov v občini Preddvor. Seznam vsebuje tako občinske kot privatne športne objekte. Nadaljujte z branjem ...
CSV