Promet in infrastruktura

11 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Evidenca obvestil o neplačani in plačani parkirnini v Mestni občini Novo mesto   2 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Za učinkovito vodenje in preglednost urejanja mirujočega prometa - parkirnin. Evidenca se vodi v programski opremi Inpores. Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Seznam podpisanih služnostnih pogodb - projekt izgradnje širokopasovnega omrežja v Občini Ormož   19 ogledov 0
OBČINA ORMOŽ - Seznam vključuje osebe, ki so podpisale služnostne pogodbe pri projektu izgradnje širokopasovnega omrežja v Občini Ormož. Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Evidenca službenih vozil Mestne občine Novo mesto   2 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Interna evidenca službenih vozil za vodenje in spremljanje vzdrževanja službenih vozil. Evidenca vsebuje naslednje podatke: Znamka vozila, registrska številka, letnik, barva, masa... Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Evidenca notarsko overjenih pogodb v Mestni občini Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Občina vodi evidenco notarsko overjenih pogodb. Evidenca vsebuje podatke o strankah, katastrski občini, parceli, lastniku, lastniškem deležu, zaznambi javnega dobra, stvarnih pravicah,... Nadaljujte z branjem ...