Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana

19 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Centralni register govedi   913 ogledov 2
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN - Centralni register govedi vsebuje podatke o identifikaciji, registraciji in sledljivosti govedi v Sloveniji. Vsebuje podatke o rojstvih posameznih živali, uvozu/vnosu v Slovenijo, vseh... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij (EVIZO)   656 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - EVIZO je aplikacija namenjena izvajanju ukrepov M1 in M2 PRP 2014-2020. V njej se vodijo podatki, ki so pomembni za izvajanje obeh ukrepov kot so: vsebine usposabljanj in svetovanj,... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Seznam območnih združenj upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom   312 ogledov 3
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Seznam se vodi za potrebe sodelovanja MKO z območnimi združenji upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki na področju lovstva (na podlagi ZDLov) opravljajo določene naloge Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Kataster melioracijskih sistemov in naprav   154 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - V Katastru melioracijskih sistemov in naprav se vodijo podatki o namakalnih in osuševalnih sistemih v Republiki Sloveniji vključno s ključnimi dokumenti, ki so pomembni za uvedbo in... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Evidenca ladijskih dnevnikov (računalniški program InfoRib)   163 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Dolžnost države članice, da zbira podatke o ribolovnih potovanjih in ulovu plovil slovenske ribiške flote. Namen je poročanje podatkov Evropski komisiji ter drugim slovenskim in... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Evidenca komasacij   89 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - V evidenci komasacij se vodijo podatki o komasacijskih območjih v Republiki Sloveniji vključno s ključnimi dokumenti, ki so pomembni za uvedbo in izvedbo komasacij. Nadaljujte z branjem ...