Podatki

7 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Gospodarstvo
Evidenca prijavljenih obratovalnih časov gostinskih lokalov   32 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Izdaja soglasij za redni in podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov v občini Kamnik. Evidenca vključuje podatke o obratovalnih časih gostinskih lokalov, ki so vlogo oddali od 1. 1.... Nadaljujte z branjem ...
CSV
PROG. VMESNIK
 
Sociala in zaposlovanje
Seznam prejemnikov subvencij najemnin za stanovanja   25 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Evidenca prejemnikov subvencij najemnin za stanovanja. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Centri za socialno delo) izdajajo odločbe, ki so podlaga lokalni skupnosti za... Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidence s področja socialnega varstva v Občini Kamnik   11 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Zbirka vsebuje podatke s področja socialnega varstva (doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih, enkratne denarne pomoči, udeleženci opravljanja... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca znižanih plačil vrtca   7 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Evidenca vsebuje podatke o izračunu plačila oskrbnih stroškov vzgojno-varstvenih programov. Nadaljujte z branjem ...