Okolje in prostor

96 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Ruše   4 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju občine Starše   82 ogledov 0
OBČINA STARŠE - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju občine Miklavž na Dravskem polju   67 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju Mestne občine Maribor   63 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju občine Miklavž na Dravskem polju   43 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju občine Rače-Fram   40 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Nastanitveni obrati v Mestni občini Maribor   32 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Podatkovna zbirka prikazuje nastanitvene obrate v Mestni občini Maribor. Nastanitveni obrati so: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju občine Duplek   28 ogledov 0
OBČINA DUPLEK - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Starše   16 ogledov 0
OBČINA STARŠE - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Starše, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Hoče-Slivnica   11 ogledov 0
OBČINA HOČE - SLIVNICA - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS