Izobraževanje, kultura in šport

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Cerknica   39 ogledov 1
OBČINA CERKNICA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Cerknica, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Cerknica   10 ogledov 0
OBČINA CERKNICA - Seznam kulturnih objektov v občini Cerknica. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML