Prebivalstvo in družba

37 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
Zbirka podatkov o imetnikih digitalnih potrdil SIGEN-CA   532 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - Ministrstvo, pristojno za javno upravo, izvaja naloge državnega overitelja digitalnih potrdil za občane, poslovne subjekte in državno upravo. Gre za zbirko, ki vsebuje podatke o imetnikih... Nadaljujte z branjem ...
 
Prebivalstvo in družba
Vpisnik in pomožne knjige pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije komisiji zaradi postopka o prekršku   50 ogledov 0
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC - Zaradi evidence zadev v obravnavi, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije vodi: - vpisnik za... Nadaljujte z branjem ...
 
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 67.3   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnega Evrobarometrovega anketiranja v naslednjih posebnih temah: (1) zdravje, odvisnost starostnikov od dolgoročne nege, (2)... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 73.2   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: humanitarna pomoč, nasilje nad... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 73.3   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj dveh glavnih tem: nacionalna in evropska identiteta ter... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Prebivalstvo in družba
Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je del raziskovalnega projekta, s katerim je zacel Center za razvoj Univerze v Ljubljani leta 1976. V tem letu je bila anketirana celotna populacija dijakov, ki so takrat... Nadaljujte z branjem ...